case Meebook KLIKGUIDES OG TUTORIALS

Ofte stillede spørgsmål, klikguides og tutorials

Velkommen til hjælpesiden. På denne side finder du ofte stillede spørgsmål og svar, klikguides til de forskellige dele af Meebook-læringsplatformen samt videotutorials, der gennemgår forskellige funktionaliteter i systemet. Alle klikguides og videotutorials refererer til det kursusark, som der også gøres brug af på vores introduktionsworkshops.

Har du spørgsmål, der ikke findes svar på her, er du altid velkommen til at ringe til vores support på 33110780 eller sende en e-mail til mail@meebook.com.


NYE OPDATERINGER I MEEBOOK

Seneste store opdatering er lagt på i sommerferien. Vi er ved at lægge sidste hånd på vores klikguides, så de er opdaterede. Alle videoguides er opdaterede. 

Du kan se introduktionen til de nye funktioner i videoen til højre.

LOG IND

Jeg får ikke tilsendt kodeord?
Har du husket at tjekke din spammail? Hvis du heller ikke har modtaget en kode i din spammail, skal du sende en mail til mail@meebook.com med dit navn, skole og uni-brugernavn, så hjælper vi med at logge på.

Jeg har ikke adgang til skolens elever/personale?
Log på med uni-login i stedet for e-mailadresse.

Jeg kan ikke ikke se min kollega, der lige er logget første gang, i systemet?
Meebook synkroniserer med UNI-C-systemet hver nat. Første dag, en underviser logger på, står profilen uden navn. Navn og de andre oplysninger overskrives om natten, når der synkroniseres. 

Hvordan får jeg mine praktikanter på i Meebook?
Praktikanter må gerne bruge Meebook i forbindelse med deres praktikperiode på skoler, der har abonnement på Meebook. Skolen skal knytte praktikanternes uni-brugernavne til skolen i brugeradministration.emu.dk. Dette foregår oftest på skolens kontor. Herefter kan praktikanterne logge ind i Meebook.

NY ELEV

Jeg har fået en ny elev. Eleven kan ikke se mine forløb?
Tilknyt (nye) elever til dit hold, og tænd for forløbet på øjet i forløbsoversigten.

En eller flere af mine elever har en masse forløb fra forhenværende skole liggende. Eleven ønsker disse slettet?
Kontakt tidligere skole, og bed tidligere lærere om at slette eleven fra deres hold. Eller send en mail til mail@meebook.com med dit navn, skole, elevens navn og elevens uni-brugernavn.

En af mine elever logger ind som underviser i stedet for elev?
Et underviserlogin "overruler" et elevlogin, når man logger ind med uni-login. Kontakt supporten på 33110780 eller skriv til os med elevens uni-brugernavn, så undersøger vi sagen og sørger for, at det bliver rettet.

ÅRS- OG ELEVPLAN

Jeg kan ikke hente eksisterende forløb ind i min årsplan?

Hvis forløbet allerede er brugt til et andet hold, skal du tage en kopi af forløbet. 

Hvordan printer jeg en års- eller elevplan?
Åbn års- eller elevplanen. Klik på ctrl + p (pc) eller cmd + p (mac) og arkiver som pdf, du efterfølgende kan printe ud. HUSK at slå baggrundsbillede og -farve til.

Elevplanen er ikke synlig for elever/forældre, selvom øjet er tændt?
For at elevplanen er synlig, skal årsplanen også være synlig.

Forløb fra årsplanen vises ikke i elevplanen?
Vælg forløb i elevplanen under VÆLG FORLØB. Er forløbene ikke tilgængelige under VÆLG FORLØB, skal du sikre, at forløbene starter og slutter før dags dato i årsplanen.

Jeg kan ikke se alle uger pr. måned i årsplanen?
Sørg for, at din browser er zoomet til 100%. Hvis du zoomer mere ind, kan kalenderen drille. 

Oprettelse af hold

I denne guide gennemgås de forskellige funktioner, der vedrører oprettelse af hold i Meebooks forløbsbygger. Du lærer bl.a. at oprette hold svarende til stamklasser samt for en hel årgang.

KLIK HER FOR AT DOWNLOADE

Planlæg et forløb

I denne guide gennemgås de forskellige funktioner, der vedrører brugen af Meebooks forløbsbygger. Du lærer bl.a. at oprette forløb, redigere forløb, tilføje indhold m.m.

KLIK HER FOR AT DOWNLOADE

Arbejd med årsplanen

I denne guide gennemgås de forskellige funktioner, der vedrører arbejdet med årsplaner i Meebook. Du lærer bl.a. at oprette årsplaner, redigere årsplaner og samarbejde omkring årsplaner med dine kollegaer.

KLIK HER FOR AT DOWNLOADE

Forløbsoversigten

I denne guide gennemgås forskellige dele af Meebooks forløbsbygger. Du lærer bl.a., hvordan man indsætter tekst, henter videoer fra YouTube mm.

KLIK HER FOR AT DOWNLOADE

Videndeling i ShareIT

I denne guide gennemgås de forskellige funktioner, der vedrører brugen af videndelingsfunktionen ShareIT. Du lærer bl.a., hvordan du tilføjer forløb til ShareIT, som dine kollegaer kan se, samt hvordan du selv henter undervisningsforløb fra andre.

KLIK HER FOR AT DOWNLOADE

Faglige mål og synlige læringsmål

I denne guide gennemgås de forskellige funktioner, der vedrører arbejdet med Forenklede Fælles Mål, samt hvordan man opretter sektioner med synlige læringsmål, som eleverne kan arbejde med.

KLIK HER FOR AT DOWNLOADE

Evaluering af mål

I denne guide gennemgås forskellige måder at arbejde med evaluering af dine elever. Du lærer bl.a. at evaluere dine elever ud fra Forenklede Fælles Mål samt ud fra dine egne synlige læringsmål/refleksioner.

KLIK HER FOR AT DOWNLOADE

Lav en elevplan

I denne guide gennemgås de forskellige funktioner, der vedrører brugen af elevplaner. 

KLIK HER FOR AT DOWNLOADE

A // OPRETTELSE AF HOLD - EGET HOLD

I denne video gennemgås de forskellige funktioner, der vedrører oprettelse af EGET HOLD. Brug denne funktion, hvis du fx skal lave delehold eller hold på tværs af klasser.

A // OPRETTELSE AF HOLD - STAMKLASSE

I denne video gennemgås hvordan du opretter et hold som en stamklasse. Stamklasser synkroniseres automatisk med UNI-C-systemet, hvis der fx kommer en ny elev i klassen.

C // ARBEJD MED ÅRSPLANER

I denne video gennemgås de forskellige funktioner, der vedrører arbejdet med årsplaner i Meebook.

C // ARBEJD MED ÅRSPLANER - FLERFAGLIG ÅRSPLAN

I denne video vises, hvordan du opretter en tvær- eller flerfaglig årsplan.

C // KOPIER ÅRSPLAN

I denne video vises, hvordan man kopierer en årsplan.

C // ARBEJD SAMMEN OM ÅRSPLANER

I denne video gennemgås de funktioner af arbejdet med årsplaner, der vedrører samarbejdet med dine kollegaer.

B // OPRET EN GRUPPEOPGAVE

I denne video vises, hvordan du opretter en gruppeopgave i et forløb.

H // LAV EN ELEVPLAN

I denne guide gennemgås de forskellige funktioner, der vedrører brugen af elevplaner.