case Meebook KLIKGUIDES OG TUTORIALS

Ofte stillede spørgsmål, klikguides og tutorials

Velkommen til hjælpesiden. På denne side finder du ofte stillede spørgsmål og svar, klikguides til de forskellige dele af Meebook-læringsplatformen samt videotutorials, der gennemgår forskellige funktionaliteter i systemet. Alle klikguides og videotutorials refererer til det kursusark, som der også gøres brug af på vores introduktionsworkshops.

Har du spørgsmål, der ikke findes svar på her, er du altid velkommen til at ringe til vores support på 3311 0780 eller sende en e-mail til mail@meebook.com.


LOG IND

Jeg får ikke tilsendt kodeord?
Har du husket at tjekke din spammail? Hvis du heller ikke har modtaget en kode i din spammail, skal du sende en mail til mail@meebook.com med dit navn, skole og uni-brugernavn, så hjælper vi med at logge på.

Jeg har ikke adgang til skolens elever/personale?
Log på med uni-login i stedet for e-mailadresse.

Jeg kan ikke ikke se min kollega, der lige er logget første gang, i systemet?
Meebook synkroniserer med UNI-C-systemet hver nat. Første dag, en underviser logger på, står profilen uden navn. Navn og de andre oplysninger overskrives om natten, når der synkroniseres. 

Hvordan får jeg mine praktikanter på i Meebook?
Praktikanter må gerne bruge Meebook i forbindelse med deres praktikperiode på skoler, der har abonnement på Meebook. Skolen skal knytte praktikanternes uni-brugernavne til skolen i brugeradministration.emu.dk. Dette foregår oftest på skolens kontor. Herefter kan praktikanterne logge ind i Meebook.

NY ELEV

Jeg har fået en ny elev. Eleven kan ikke se mine forløb?
Tilknyt (nye) elever til dit hold, og tænd for forløbet på øjet i forløbsoversigten.

En eller flere af mine elever har en masse forløb fra forhenværende skole liggende. Eleven ønsker disse slettet?
Kontakt tidligere skole, og bed tidligere lærere om at slette eleven fra deres hold. Eller send en mail til mail@meebook.com med dit navn, skole, elevens navn og elevens uni-brugernavn. 

ÅRS- OG ELEVPLAN

Jeg kan ikke hente eksisterende forløb ind i min årsplan?
Hvis forløbet allerede er brugt til et andet hold, skal du tage en kopi af forløbet og dele dette med det nye hold. 

Hvordan printer jeg en års- eller elevplan?
Åbn års- eller elevplanen. Klik på ctrl + p (pc) eller cmd + p (Mac). HUSK at slå baggrundsgrafik og -farve til, idet mange kommuner pr. default vælger dette fra for at spare på blækket ved print.

Elevplanen er ikke synlig for elever/forældre, selvom øjet er tændt?
For at elevplanen er synlig, skal årsplanen også være synlig.

Forløb fra årsplanen vises ikke i elevplanen?
Vælg forløb i elevplanen under VÆLG FORLØB. Er forløbene ikke tilgængelige under VÆLG FORLØB, skal du sikre, at forløbene starter og slutter før dags dato i årsplanen.

Jeg kan ikke se alle uger pr. måned i årsplanen?
Sørg for, at din browser er zoomet til 100%. Hvis du zoomer mere ind, kan kalenderen drille. 

Hvordan opretter jeg hold og stamklasser?

I denne guide gennemgås de forskellige funktioner, der vedrører oprettelse af hold i Meebooks forløbsbygger. Du lærer bl.a. at oprette hold svarende til stamklasser samt for en hel årgang.

KLIK HER FOR AT DOWNLOADE

Hvordan bygger jeg forløb op?

I denne guide gennemgås de forskellige funktioner, der vedrører brugen af Meebooks forløbsbygger. Du lærer bl.a. at oprette forløb, redigere forløb, tilføje indhold m.m.

KLIK HER FOR AT DOWNLOADE

Hvordan arbejder jeg med årsplaner i Meebook?

I denne guide gennemgås de forskellige funktioner, der vedrører arbejdet med årsplaner i Meebook. Du lærer bl.a. at oprette årsplaner, redigere årsplaner og samarbejde omkring årsplaner med dine kollegaer.

KLIK HER FOR AT DOWNLOADE

Hvilke muligheder ligger der i Meebooks forløbsoversigt?

I denne guide gennemgås forskellige dele af Meebooks forløbsoversigt. Du lærer bl.a., hvordan du prioriterer din oversigt, samt hvilke funktioner og genveje der findes i forløbsoversigten. 

KLIK HER FOR AT DOWNLOADE

Hvordan henter og deler jeg forløb i ShareIT?

I denne guide gennemgås de forskellige funktioner, der vedrører brugen af videndelingsfunktionen ShareIT. Du lærer bl.a., hvordan du tilføjer forløb til ShareIT, som dine kollegaer kan se, samt hvordan du selv henter undervisningsforløb fra andre.

KLIK HER FOR AT DOWNLOADE

Hvordan tilføjer jeg faglige mål og læringsmål?

I denne guide gennemgås de forskellige funktioner, der vedrører arbejdet med Forenklede Fælles Mål, samt hvordan man opretter sektioner med synlige læringsmål, som eleverne kan arbejde med.

KLIK HER FOR AT DOWNLOADE

Hvordan evaluerer jeg målene for undervisningen?

I denne guide gennemgås forskellige måder at arbejde med evaluering af dine elever. Du lærer bl.a. at evaluere dine elever ud fra Forenklede Fælles Mål samt ud fra dine egne synlige læringsmål/refleksioner.

KLIK HER FOR AT DOWNLOADE

Hvordan laver jeg en elevplan?

I denne guide gennemgås de forskellige funktioner, der vedrører brugen af elevplaner. 

KLIK HER FOR AT DOWNLOADE

Hvordan kan jeg arbejde med UPV i Meebook?

I denne guide kan du se, hvordan du kan arbejde med forløb i Meebook, der inddrager eleverne i deres uddannelsesparathedsvurdering, og hvordan du gør UPV synlig i Meebook for elever, forældre og UU-vejleder.

KLIK HER FOR AT DOWNLOADE

Hvordan opretter og sender jeg UPV til optagelse.dk?

I denne guide kan du se, hvordan du opretter og indsender uddannelsesparathedsvurderinger på dine elever. 

KLIK HER FOR AT DOWNLOADE

Hvordan opretter jeg en opgave med en Googlefil

I denne guide gennemgåes, hvordan du opretter en opgave med en Googlefil, og hvordan eleven besvarer opgaven.  

KLIK HER FOR AT DOWNLOADE

Hvordan opretter forældrene sig med uni-login, og hvordan ser forældersiden ud?

Denne guide er beregnet til forældre, der skal oprette sig i Meebook. Den ligger også på forældersiden inden login. I guiden kan du også se eksempler på, hvad forældrene kan se i Meebook, og hvordan de navigerer rundt i systemet.  

KLIK HER FOR AT DOWNLOADE

Hvordan ser Meebook ud, når man logger ind som leder eller lokaladministrator?

I denne guide kan du se, hvordan du som leder og/eller lokaladministrator navigerer rundt i Meebook, og hvad du kan få indblik i. Du kan også som underviser orientere dig om, hvordan ledelsen ser dine års- og elevplaner.

KLIK HER FOR AT DOWNLOADE

Hvordan ser Meebook ud, når eleverne arbejder i systemet?

I denne guide ser du, hvordan forløb ser ud fra elevside: Hvordan elevernes startside ser ud, hvilke muligheder der er i opgaveafleveringerne, og hvordan refleksionerne ser ud fra elevside. 

KLIK HER FOR AT DOWNLOADE

4 TRICKS TIL DET KOMMENDE SKOLEÅR

I denne video kan du se fire tricks til, hvordan du arbejder i Meebook, når du skal planlægge det nye skoleår. 

PRINT ELLER GEM ÅRS- OG ELEVPLANER

I denne video kan du se, hvordan du printer dine års- og elevplaner, hvis du får brug for det. Du kan også se, hvordan du gemmer dine års- og elevplaner som pdf-filer. 

OPRETTELSE AF HOLD - EGET HOLD

I denne video gennemgås de forskellige funktioner, der vedrører oprettelse af EGET HOLD. Brug denne funktion, hvis du fx skal lave delehold eller hold på tværs af klasser.

OPRETTELSE AF HOLD - STAMKLASSE

I denne video gennemgås hvordan du opretter et hold som en stamklasse. Stamklasser synkroniseres automatisk med UNI-C-systemet, hvis der fx kommer en ny elev i klassen.

ARBEJD SAMMEN OM ÅRSPLANER

I denne video gennemgås de forskellige funktioner, der vedrører arbejdet med årsplaner i Meebook.

ARBEJD MED ÅRSPLANER - FLERFAGLIG ÅRSPLAN

I denne video vises, hvordan du opretter en tvær- eller flerfaglig årsplan.

KOPIER ÅRSPLAN

I denne video vises, hvordan man kopierer en årsplan.

ARBEJD MED OPGAVER

I denne video vises, hvordan du arbejder med opgaver i et forløb.

OPRET OPGAVE MED GOOGLEFIL

I denne video vises, hvordan du opretter en opgave med en googlefil, som eleverne kan arbejde i og aflevere. 

LAV EN ELEVPLAN

I denne guide gennemgås de forskellige funktioner, der vedrører brugen af elevplaner.

STATISTIKMODUL I LEDELSESVÆRKTØJ

I denne guide gennemgås statistikmodulet, der er tilgængeligt i ledelsesværktøjet. 

LOKALADMINISTRATOR

I denne guide gennemgås de forskellige funktioner, der er tilgængelige som lokaladministrator. 

VIDENDELING MED SHAREIT

I denne guide gennemgås de grundlæggende elementer af videndelingsfunktionen ShareIT

HENT FORLØB FRA FORLAG

I denne guide gennemgås, hvordan du kan hente forløb fra forlag i ShareIT.